Audit informačních technologií

Audit umožnuje vytvořit si ucelený a nezaujatý pohled o stavu informačních technologií ve firmě. Získáte kompletní informace, na základě kterých se můžete dále rozhodovat o případné obnově vybavení nebo napravit zjištěné nedostatky.

Audit vám může ušetřit starosti a nemalé finanční prostředky

Formálně rozlišujeme hardwarový, softwarový a bezpečnostní audit. V praxi se většinou provádí všechny současně a to zejména z důvodu velké vypovídací schopnosti a rovněž výhodnějších cenových podmínek.

První z nich, hardwarový audit, má za úkol zjistit skutečný fyzický stav vybavení a stavu jednotlivých serverů, počítačů, tiskáren a dalších prvků. Při kontrole je každé zařízení zkontrolováno a zaplombováno proti neoprávněné manipulaci.

Softwarový audit má pak za úkol zjistit informace o nainstalovaném a užívaném programovém vybavení na serverech a počítačových stanicích. Provedeme kontrolu platnosti licencí u užívaného softwaru a nakonec vytvoříme podrobný report.

Poslední dílčí částí je bezpečnostní audit, který má za úkol analyzovat nakládání s daty ve firmě z pohledu bezpečnosti a návyky uživatelů. Jsou identifikována slabá místa a vytvořeno doporučení k eliminaci nedostatků.

Napište nám a sdělte nám Vaše požadavky a představy. Vstupní konzultace a vypracování nabídky je prováděna zcela zdarma.

Reference

refsimg Technická správa televizní reklamní sítě založené na systému Scala pro pražskou reklamní agenturu. ROYAL ADVERTISING s.r.o.

refsimg Investorská společnost působící v jihomorvaském kraji. Podílení se na projektech v oboru IT. Petr Novotný, DB-Credit, a.s.

refsimg Kompletní IT outsourcing pro tuto realitní kancelář působící zejména v jihomoravském kraji. VIVA INVESTMENT GROUP s.r.o.


Rychlý kontakt
   

Najdete nás

mapa