Audit informačních technologií

Audit umožnuje vytvořit si ucelený a nezaujatý pohled o stavu informačních technologií ve firmě. Získáte kompletní informace, na základě kterých se můžete dále rozhodovat o případné obnově vybavení nebo napravit zjištěné nedostatky.

Audit vám může ušetřit starosti a nemalé finanční prostředky

Formálně rozlišujeme hardwarový, softwarový a bezpečnostní audit. V praxi se většinou provádí všechny současně a to zejména z důvodu velké vypovídací schopnosti a rovněž výhodnějších cenových podmínek.

První z nich, hardwarový audit, má za úkol zjistit skutečný fyzický stav vybavení a stavu jednotlivých serverů, počítačů, tiskáren a dalších prvků. Při kontrole je každé zařízení zkontrolováno a zaplombováno proti neoprávněné manipulaci.

Softwarový audit má pak za úkol zjistit informace o nainstalovaném a užívaném programovém vybavení na serverech a počítačových stanicích. Provedeme kontrolu platnosti licencí u užívaného softwaru a nakonec vytvoříme podrobný report.

Poslední dílčí částí je bezpečnostní audit, který má za úkol analyzovat nakládání s daty ve firmě z pohledu bezpečnosti a návyky uživatelů. Jsou identifikována slabá místa a vytvořeno doporučení k eliminaci nedostatků.

Napište nám a sdělte nám Vaše požadavky a představy. Vstupní konzultace a vypracování nabídky je prováděna zcela zdarma.

Reference

refsimg Kompletní IT outsourcing pro tuto realitní kancelář působící zejména v jihomoravském kraji. VIVA INVESTMENT GROUP s.r.o.

refsimg Analýza a napojení internetového obchodu na ekonomický systém Stormware POHODA. WellMall s.r.o.

refsimg Technická správa televizní reklamní sítě založené na systému Scala pro pražskou reklamní agenturu. ROYAL ADVERTISING s.r.o.


Rychlý kontakt
   

Najdete nás

mapa